กงพัฒนาฯ ลงนาม MOU กับสมาคมความปลอดภัยจังหวัดระยอง

November 24, 2017

๒๔ พฤศจิกายน ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยองและ บริษัท กงพัฒนาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

 

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload