top of page

กงพัฒนาร่วมสนับสนุนโครงการโรงงานสีขาว ต่อต้านยาเสพติด #TeamKEC

กงพัฒนาร่วมสนับสนุนโครงการโรงงานสีขาว ต่อต้านยาเสพติด #TeamKEC

นายกลวัชร สุวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

bottom of page