Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

กงพัฒนาฯ ลงนาม MOU กับสมาคมความปลอดภัยจังหวัดระยอง


๒๔ พฤศจิกายน ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยองและ บริษัท กงพัฒนาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

#kongpatana #safety #constructionsafety #rayong