top of page

ผู้บริหารกงพัฒนาฯ ได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงาน Contractor Safety Management จัดโดย SCG Chemicals


กงพัฒนาฯร่วมกับทีมงาน SCG Chemicals หารือการเตรียมความพร้อมในงาน CSM

ผู้บริหารบริษัทกงพัฒนาฯและทีมงานจาก SCG Chemicals ร่วมกันหารือ หัวข้อที่ต้องการจะสื่อสารในงาน CSM ที่มี ROC เป็นเจ้าภาพ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่ 13:00 น. เป็นต้นไป


โดยงานนี้จะเป็นการรวบรวมผู้บริหารสูงสุดของแต่ละองค์กรที่ทำงานให้กับบริษัทในเครือ SCG Chemicals ประมาณ 50 บริษัท เพื่อส่งเสริมความตระหนักในด้านการทำงานด้วยความปลอดภัย และเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารให้มีการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกันกับบริษัทในเครือ SCG Chemicals


ทั้งนี้ผู้บริหารบริษัทกงพัฒนาฯ ได้รับเชิญไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานนี้ เพื่อพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเองต่อไป


bottom of page