ผู้บริหารกงพัฒนาฯ ได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงาน Contractor Safety Management จัดโดย SCG Chemicals


กงพัฒนาฯร่วมกับทีมงาน SCG Chemicals หารือการเตรียมความพร้อมในงาน CSM

ผู้บริหารบริษัทกงพัฒนาฯและทีมงานจาก SCG Chemicals ร่วมกันหารือ หัวข้อที่ต้องการจะสื่อสารในงาน CSM ที่มี ROC เป็นเจ้าภาพ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่ 13:00 น. เป็นต้นไป


โดยงานนี้จะเป็นการรวบรวมผู้บริหารสูงสุดของแต่ละองค์กรที่ทำงานให้กับบริษัทในเครือ SCG Chemicals ประมาณ 50 บริษัท เพื่อส่งเสริมความตระหนักในด้านการทำงานด้วยความปลอดภัย และเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารให้มีการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกันกับบริษัทในเครือ SCG Chemicals


ทั้งนี้ผู้บริหารบริษัทกงพัฒนาฯ ได้รับเชิญไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานนี้ เพื่อพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเองต่อไป


#kongpatana #safety #contractorsafetymanagement #CSM #SCGChemicals