Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

งานประกอบท่อสัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้มีงานประกอบท่อบริเวณ Workshop ด้านบน มีการขนส่งท่อขึ้นลงระหว่าง Workshop ด้านบนและล่างตลอดทั้งวัน ขอให้ใช้ความระมัดระวังบริเวณถนนภายในโรงงานด้วยนะครับ

#piping #kongpatana #กงพฒนา