top of page

กงพัฒนาฯร่วมกับอุตสาหกรรมระยองสนับสนุนชาวสวนผลไม้จังหวัดระยอง


บริษัทกงพัฒนาฯ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดระยอง จากภาวะสัปปะรดล้นตลาด

โดยในครั้งนี้บริษัทกงพัฒนาฯ ได้รับซื้อสัปปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 1.5 ตัน เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับพนักงาน Supplier และชุมชนรอบด้าน

ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Supplier, พนักงานและลูกค้า สามารถมาร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผลไม้ดีๆจากเมืองระยอง โดยติดต่อเข้าที่กงพัฒนาฯ ติดต่อขอซื้อได้เลย ยังมีสัปปะรดรอจำหน่ายอยู่อีก 4,000 ตัน!!!!!

bottom of page