top of page

กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ที่ MOC


กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ที่ MOC เช้านี้

📢 ติดต่องานและประสานงานหน้างานผ่าน Line@ @kongpatana

😎 เพิ่มเพื่อนกด https://goo.gl/sydHD8

👉 เข้าชม Website ที่ www.kongpatana.com

🖥️ ติดตามคลิปต่างๆบน Youtube ที่ https://goo.gl/59ZwG4

ติดตามบน FACEBOOK ที่ www.facebook.com/KecRayong

bottom of page