ก่อนส่งทีมงานให้ลูกค้า ทีมงานต้องผ่านการสอบคัดเลือกกันทุกคน ถึงจะได้ตามมาตร