Safety Talk ทุกเช้า ให้ความรู้ อัปเดทงาน แบ่งงานให้แต่ละทีม


กิจกรรมนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมงานทุกคนรับทราบ บทบาท หน้าที่ของตนเอง และเป็นพื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น

สู้ๆนะทุกคน!!!!

นโยบายกงพัฒนา คุณภาพดี เซพตี้เด่น คนเก่ง ไม่โกง

กงพัฒนา สู้ๆ !!!

#Kongpatana #TeamKEC #กงพัฒนา