top of page

งานโครงสร้างหลังคา Cooling Water


งานโครงสร้างหลังคา Cooling Water

กงพัฒนา สู้ๆ !!!

#Kongpatana #TeamKEC #กงพัฒนา

📢 ติดต่องานและประสานงานหน้างานผ่าน Line@ @kongpatana

😎 เพิ่มเพื่อนกด https://goo.gl/sydHD8

👉 เข้าชม Website ที่ www.kongpatana.com

🖥️ ติดตามคลิปต่างๆบน Youtube ที่ https://goo.gl/59ZwG4

ติดตามบน FACEBOOK ที่ www.facebook.com/KecRayong

#โครงสรางเหลก #กงพฒนา #kec #kongpatana

bottom of page