top of page

โครงการโรงงานสีขาว


ตรวจแอลกอฮอล์ ตรวจฉี่ กันซักหน่อย ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ ห่างไกลยาเสพติด

bottom of page