Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

Safety Talk ก่อนเริ่มงาน เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย ทีมHD#3


Safety Talk ก่อนเริ่มงาน เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย ทีมHD#3

ช่วงนี้อากาศเย็นรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคน!!!

#kongpatana #กงพัฒนา

#kongpatana #kec #กงพฒนา