โปรโมทงานด้านความปลอดภัยกงพัฒนา

December 13, 2019

 

โปรโมทงานด้านความปลอดภัยกงพัฒนา

1.โครงการแอลกอฮอลเป็น 0 ก่อนเข้าทำงาน

2.ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแทน

การออกกฎเกณฑ์ใหม่

3. โครงการเรียนรู้ online ผ่าน Youtube โรงเรียนกงพัฒนา

4. ต่อยอดการสื่อสารผ่าน Clip VDO ตามไซด์งาน

 

#Kongpatana
#TeamKEC
#กงพัฒนา

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload