ผู้บริหารกงพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม Safety Day จัดโดย TPRC

December 15, 2019

 

 

 

 

 

 

โดยงาน Safety Day นี้ TPRC ได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีมากว่าสิบปีแล้ว มีจุดประสงค์เพื่อให้ทีมงานทุกคนเข้าใจถึงความต้องการด้านความปลอดภัยของ TPRC รวมถึงการเปลี่ยนกฎระเบียบในบางข้อเพื่อปรับให้สอดคล้องกับ GCM ที่มาถือหุ้นเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้บริษัทกงพัฒนาได้จัดกิจกรรม "สัญญาใจ" โดยให้พนักงานของกงพัฒนา มีส่วนร่วมในการตั้งปณิธานในการทำงานในปีหน้า

ในงานทีม TPRC จัดกิจกรรมสนุกๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นกันเอง เน้นการมีส่วนร่วมของทีมงานทุกคน

 

ขอบคุณทีมงานและผู้บริหาร TPRC ที่จัดงานดีๆและให้โอกาสกงพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.