ผู้บริหารกงพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม Safety Day จัดโดย TPRC