Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

อบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน


อบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยนาย สุรชัย สุภานุสร หรือ พี่ตู่ Safety Manger ของกงพัฒนา

#KEC #kongpatana #กงพฒนา