เตรียมงานเลี้ยง 30 ปีกงพัฒนา


แล้วเจอกันคืนนี้นะทุกคน!!!!

#กงพฒนา #kec #kongpatana