top of page

โครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

บริษัทกงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง

แอนด์ คอนสตรัคชั่น นำโดยนายกลวัชร สุวิมล กรรมการรองผู้จัดการ

ได้เข้าร่วมโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีท่าน ยุทธพล องอาจอิทธิชัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

เป็นประธานในพิธี

ร่วมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย

นายอำเภอปลวกแดง ตัวแทนผู้บริหารโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ละหาร

งานในวันนี้จะเป็นยังไงเราไปดูบรรยากาศกันนะครับ

bottom of page