Saddle Support

January 28, 2020

 

Pipe Support คือการหาวิธีไหนก็ได้ให้ล๊อคท่อให้อยู่กับที่

 

ในกรณีนี้ใช้เป็น Saddle แปลตรงตัวว่าอานม้า เป็นการดัดโค้งชิ้นงานให้รองรับด้านใต้ท่อเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่นที่ของท่อหรือชิ้นงานทรงกระบอกขณะใช้งาน บางครั้งนำมาใช้รองรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่นำออกมาซ่อมแซม

 

Fabricated by Kongpatana
#กงพัฒนา
#Kongpatana
#PipeSupport

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.