Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

งานทำบุญบริษัท กงพัฒนา


ทำบุญเอาฤกษ์เอาชัยกับงาน Shutdown และ Turnaround ที่จะทำให้พวกเราสนุกสนานไปกับการทำงานไปจนถึงสงกรานต์

ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีสติและทำงานด้วยความปลอดภัย

#Kongpatana #กงพัฒนา

#kongpatana #กงพฒนา #ทำบญบรษท

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.