top of page

งานทำบุญบริษัท กงพัฒนา


ทำบุญเอาฤกษ์เอาชัยกับงาน Shutdown และ Turnaround ที่จะทำให้พวกเราสนุกสนานไปกับการทำงานไปจนถึงสงกรานต์

ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีสติและทำงานด้วยความปลอดภัย

#Kongpatana #กงพัฒนา

bottom of page