คุณกลวัชร สุวิมล เดินทางไปแจกของราวัลพร้อมให้กำลังใจทีมงานที่ GC#3