top of page

ทำงานกันมาเหนื่อยๆมาแวะกินไอติมกงพัฒนา


ทำงานกันมาเหนื่อยๆมาแวะกินไอติมกงพัฒนา

ขอบคุณทุกคนที่ทำงานด้วยสติและทำงานด้วยความปลอดภัย

สู้ๆนะทุกคน!!!

bottom of page