top of page

ทำงานกันมาเหนื่อยๆมาแวะกินไอติมกงพัฒนา


ทำงานกันมาเหนื่อยๆมาแวะกินไอติมกงพัฒนา

ขอบคุณทุกคนที่ทำงานด้วยสติและทำงานด้วยความปลอดภัย

สู้ๆนะทุกคน!!!

#Kongpatana #กงพัฒนา

#kongpatana #กงพฒนา

bottom of page