top of page

งาน Vessel ซ่อมเสร็จแล้วพร้อมส่งกลับบ้าน!!!


เวลาชิ้นงานตั้งอยู่จะจับนอนได้ยังไง?

วันนี้มีตัวอย่างมาให้ดู

การจับชิ้นงานนอนต้องใช้เครน 2 คัน

คันนึงจับด้านบน คันนึงจับฐานด้านล่าง

จากในรูปจะเห็นว่าต้องยกชิ้นงาน

ให้ลอยขึ้นก่อนจากนั้นขยับเครนหลักด้านบนไปทางขวาเล็กน้อยพร้อมหย่อนสลิงลง

ในขณะเดียวกันเครนด้านล่าง ค่อยๆยกชิ้นงานขึ้น ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนชิ้นงานอยู่ในลักษณะนอน

ประสานงานเครนทั้ง 2 คันให้สัมพันธ์กัน เพื่อเคลื่อนย้ายชิ้นงานไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

Vessel ซ่อมเสร็จแล้วพร้อมส่งกลับบ้าน!!!

#ทำงานด้วยสติ #ทำงานด้วยความปลอดภัย #กงพัฒนา #Kongpatana

bottom of page