ผู้บริการกงพัฒนาเดินทางไปให้กำลังใจทีมงานที่ I-1 พร้อมโปรโมทเรื่อง นโยบายรองรับ โควิด19