แจกรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือนมีนาคม

March 31, 2020

 

นางสาวสกุณา จำปาแถม MTT Tank Switch

 

 

นายอภินันท์ จำปาแถม Oleflex T/A 2020

 

 

นายแสง แก้วอุทัศน์ Oleflex T/A 2020

 

         ขอบคุณทุกคน

ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา

 

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload