top of page

กำลังกินข้าวหรือเข้าคูหาเลือกตั้ง?


งานก็ต้องทำ Covid ก็ต้องป้องกันอ่ะเนอะ

สู้ๆนะทุกคน!!!!

#Covid19 #Kongpatana #กงพัฒนา

#covid19 #Kongpatana #กงพฒนา

bottom of page