top of page

ทางหน่วยงาน Safety มีการจัดให้ใช้ Faceshield เพื่อป้องกันการติดต่อ


เนื่องจากทีมงานกงพัฒนาหลายท่านยังต้องมีการปฎิบัติงานที่หน้างาน อาจมีการทำงานใกล้กันในระยะน้อยกว่า 1 เมตร ทางหน่วยงาน Safety ก็เลยจัดให้มีการใช้ Faceshield เพื่อป้องกันการติดต่อขึ้นไปอีกขั้น ขอบคุณนะทุกคน สู้ๆนะทุกคน #ทำงานด้วยสติ #ทำงานด้วยความปลอดภัย

bottom of page