Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

ทางหน่วยงาน Safety มีการจัดให้ใช้ Faceshield เพื่อป้องกันการติดต่อ


เนื่องจากทีมงานกงพัฒนาหลายท่านยังต้องมีการปฎิบัติงานที่หน้างาน อาจมีการทำงานใกล้กันในระยะน้อยกว่า 1 เมตร ทางหน่วยงาน Safety ก็เลยจัดให้มีการใช้ Faceshield เพื่อป้องกันการติดต่อขึ้นไปอีกขั้น ขอบคุณนะทุกคน สู้ๆนะทุกคน #ทำงานด้วยสติ #ทำงานด้วยความปลอดภัย

#ทำงานดวยสต #ทำงานดวยความปลอดภย #กงพฒนา #Kongpatana

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.