สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมและบริษัทกงพัฒนาฯ วาง Roadmap การพัฒนาด้าน Automation ในโรงงาน

April 21, 2018

วันที่ 20 เมษายน 2561 อาจารย์จากสถาบันไทย-เยอรมันร่วมกับกรมอุตสาหกรรม เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทกงพัฒนาฯ เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวาง Roadmap ในการพัฒนาโรงงานตามนโยบายของภาครัฐด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย

 

โดยการร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าของกงพัฒนาฯ โดยอาจารย์ได้ให้คำปรึกษาในเรื่อง

- การนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้

- การจัดการระบบการขนส่งภายในโรงงาน 

- ระบบการตรวจสอบและคบคุมคุณภาพ

- การพัฒนาบุคคลากร ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากแรงงาน เป็นทักษะด้านอื่นๆ เช่น การดูแลเครื่องจักร, การควบคุมระบบ Automation เป็นต้น

 

เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าภายใน 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทกงพัฒนาฯ จะสามารถพัฒนาระบบการผลิตให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร 

 

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.