November 24, 2017

๒๔ พฤศจิกายน ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยองและ บริษัท กงพัฒนาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

November 21, 2017

กงพัฒนาร่วมสนับสนุนโครงการโรงงานสีขาว ต่อต้านยาเสพติด #TeamKEC

นายกลวัชร สุวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

Please reload

เรียงตามหมวดหมู่

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.