June 11, 2018

บริษัทกงพัฒนาฯ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดระยอง จากภาวะสัปปะรดล้นตลาด

โดยในครั้งนี้บริษัทกงพัฒนาฯ ได้รับซื้อสัปปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 1.5 ตัน เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับพนักงาน Supplier และชุมชนรอบด้าน

ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Su...

June 11, 2018

ส่งงานประกอบเสา Spotlight จำนวน 4 ต้น สูง 18 เมตร

June 5, 2018

สัปดาห์นี้มีงานประกอบท่อบริเวณ Workshop ด้านบน มีการขนส่งท่อขึ้นลงระหว่าง Workshop ด้านบนและล่างตลอดทั้งวัน ขอให้ใช้ความระมัดระวังบริเวณถนนภายในโรงงานด้วยนะครับ

June 1, 2018

"การทำธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่บริหารงานเพื่อแสวงผลกำไรของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯด้วย เช่น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน"

- กลวัชร สุวิมล -

ผู้บริหารบริษัทกงพัฒนาฯ นำโดยคุณกลวัชร สุวิมล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ), คุณวันทนา แก้ว...

Please reload

เรียงตามหมวดหมู่

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.