June 11, 2018

บริษัทกงพัฒนาฯ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดระยอง จากภาวะสัปปะรดล้นตลาด

โดยในครั้งนี้บริษัทกงพัฒนาฯ ได้รับซื้อสัปปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 1.5 ตัน เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับพนักงาน Supplier และชุมชนรอบด้าน

ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Su...

Please reload

เรียงตามหมวดหมู่

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.