April 21, 2018

วันที่ 20 เมษายน 2561 อาจารย์จากสถาบันไทย-เยอรมันร่วมกับกรมอุตสาหกรรม เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทกงพัฒนาฯ เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวาง Roadmap ในการพัฒนาโรงงานตามนโยบายของภาครัฐด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย

โดยการร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผล...

Please reload

เรียงตามหมวดหมู่

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.