February 7, 2020

เช้านี้คุณกลวัชร สุวิมล กรรมการรองผู้จัดการ เดินทางไปให้กำลังใจทีมงานที่ GC#3

กว่า 150 ท่าน พร้อมนำของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแจก 19 รายการ

คุณกลวัชร เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของมือ อีกทั้งโปรโมทรายการประจำสัปดาห์

"Care to Share เพราะห่วงใยจึงแบ่งปัน"

เป็นรายการที่กงพัฒนาท...

Please reload

เรียงตามหมวดหมู่

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.